RAPORT PÓŁROCZNY 1H2022 Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii Audytora