RAPORT PÓŁROCZNY 1H2021 Wykaz zmian do raportu KOREKTA