RAPORT PÓŁROCZNY 1H2021 Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii Audytora