RAPORT PÓŁROCZNY 1H2021 Sprawozdanie Finansowe i Informacja Dodatkowa KOREKTA