RAPORT PÓŁROCZNY 1H2021 Raport z badania Audytora KOREKTA