RAPORT PÓŁROCZNY 1H2019 Stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii Audytora