RAPORT PÓŁROCZNY 1H2018 stanowisko organow Grupy SKOTAN SA