Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok