RAPORT AUDYTORA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2016