Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku