Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku