Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku