Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku