onesano_Regulamin_Walnego_Zgromadzenia-zał.do_uchwały_nr_20_ZWZ_30.06.2023