Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A.