NWZ 20.12.2022 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy