NWZ 20.12.2022 Formularz Wykonywania Prawa Głosu przez Pełnomocnika