NWN 20.12.2022 Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu