NWN 04.11.2021 Uchwały Podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie