NWN 02.11.2020 Formularz Wykonywania Prawa Głosu przez Pełnomocnika