Informacja nt. członków RN onesano S.A. ubiegających się o wybór w następnej kadencji