Formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ 30.06.2023