WZA 22.06.2018 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy