Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022r.