RB 4_2021K Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku - Korekta