RB 24_2021 Uchwały NWZ SKOTAN S.A. z dnia 4 listopada 2021 r.