RAPORT ROCZNY 2017 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego