RAPORT ROCZNY 2017 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej