RAPORT ROCZNY 2013 Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru Firmy Audytorskiej